Garantujeme doručenie do 24-48 hodín! 📦

0

Váš košík je prázdny

Základné zásady montáže podlahového kúrenia s rúrami v betónovej vrstve

Podkladová konštrukcia musí byť zrealizovaná v súlade s príslušnými normami a dôkladne vyčistená. Na základe skladby tepelnej izolácie podláh podľa projektu sa tepelná izolácia rozloží na celú plochu podlahovej konštrukcie. Je nutné použiť separačnú fóliu pre oddelenie vrstvy hydroizolácie od tepelnej izolácie. Pred položením poslednej hornej izolačnej vrstvy sa pozdĺž stien a iných konštrukcií (napr. stĺpy, schodisko) namontuje dilatačný obvodový pás, ktorý musí presahovať povrch dokončenej podlahy.

Ďalej je namontovaná ochranná vrstva z PE alebo reflexnej fólie s presahom na spojoch minimálne 80 mm. Spoje sa preliepajú páskou. Páskou sa vzájomne napoja aj ochranná vrstva s fóliou dilatačného obvodového pásu. Takto vznikne "vanička" nepriepustná pre vodu z podlahového poteru. V súlade s projektovou dokumentáciou a použitým systémom sú namontované rúrové vedenia jednotlivých okruhov podlahového kúrenia za pomoci príchytiek ktoré sa môžu upevňovať pomocou tzv. takerovača ktorý urýchli a zjednoduší prácu, ktoré sú napojené na rozdeľovaciu zostavu.

Pred realizáciou podlahového poteru sa rúry napustia, odvzdušnia a vykoná sa tlaková skúška. Skúšobný tlak má byť dvojnásobkom pracovného tlaku, nikdy však nie menej ako 6 barov. Po úspešne vykonanej tlakovej skúške zostáva systém pod tlakom aj počas realizácie podlahového poteru.

Po napojení podlahového kúrenia na zdroj vykurovania sa vykoná vykurovacia skúška a vykurovací systém sa hydraulicky vyreguluje.Podlahové kúrenie v porovnaní s tradičnými radiátormi.
Podlahové kúrenie v porovnaní s tradičnými radiátormi.

Ako nastaviť podlahové kúrenie? | MP MONTECH
Ako nastaviť podlahové kúrenie?

Viac o podlahovom kúrení | MP MONTECH
Viac o podlahovom kúrení