Garantujeme doručenie do 24-48 hodín! 📦

0

Váš košík je prázdny

Výber rúr pre podlahové kúrenie

Jednotlivé teplovodné podlahové systémy kúrenia sa líšia v použitom materiály rúr, ich štruktúre a aj vo vlastnej skladbe vykurovacej konštrukcie. Medzi najčastejšie používané základné plastové rúrové materiály patria:

- sieťovaný polyetylén (Pe-X)

- polybutén (Pb)

Pre systémy podlahového vykurovania je potrebné používať výhradne kvalitné rúrové rozvody s vrstvou zabraňujúcou difúzii kyslíku. Tým znížime riziko tvorby oxidu železitého a tvorbu usadenín, čím uchránime pred koróziou ďalšie časti vykurovacieho systému.

Rúry určené pre podlahové kúrenie sú väčšinou vrstvené. Okrem základnej vrstvy tvorí ich štruktúru vrstva minimalizujúca prenikanie kyslíku. Nachádza sa medzi vrstvou spevňujúcou a ochrannou. Počet vrstiev sa pri rôznych typoch rúr  líši.

Vrstvené rúry Pe-X/Al/Pe-X sú určené na univerzálne použitie ako pre rozvody vody vnútorných vodovodov, tak aj pre rozvody systémov vykurovania a podlahové kúrenie. Obsahujú hliníkovú vrstvu tvoriacu kyslíkovú bariéru a zároveň znižujú dĺžkovú rozťažnosť rúry. 

Spojovacími armatúrami rúr Pe-X a Pb sú lisovacie tvarovky na ktoré je potrebné použiť špeciálne lisovacie náradie. K armatúram rozdeľovača podlahového kúrenia sa rúry pripájajú šrobeniami so svorným  krúžkom.Podlahové kúrenie v porovnaní s tradičnými radiátormi.
Podlahové kúrenie v porovnaní s tradičnými radiátormi.

Ako nastaviť podlahové kúrenie? | MP MONTECH
Ako nastaviť podlahové kúrenie?

Viac o podlahovom kúrení | MP MONTECH
Viac o podlahovom kúrení