Garantujeme doručenie do 24-48 hodín! 📦

0

Váš košík je prázdny

Výhody a nevýhody podlahového vykurovania

Poznáme viacero spôsobov, ako v súčasnosti vykurovať. Medzi najmodernejšie a  obľúbené spôsoby patrí podlahové vykurovanie, ktoré sa inštaluje hlavne v novostavbách či pri rekonštrukciách. Nižšie v krátkosti priblížime vlastnosti podlahového vykurovania s uvedením jeho hlavných výhod a nevýhod.

Podlahové vykurovanie patrí k takzvaným nízkoteplotným vykurovacím systémom, preto ho prirodzene radíme k dnešnému štandardu pri inštaláciách do nízkoenergetických domov. Pri konvenčnom vykurovaní (radiátorové, konvektorové) odovzdáva vykurovacie teleso svoje teplo okolitému vzduchu, ktorý potom odovzdáva teplo stenám obytného priestoru. Vzhľadom na to platí, že teplota vzduchu v miestnosti je vyššia, ako je samotná teplota stien. V miestnostiach tak vzniká zvýšené prúdenie (zvýšená prašnosť) vzduchu a samozrejme, aj značný rozdiel teplôt vzduchu pod stropom a pri podlahe. Na rozdiel od konvenčného vykurovania je podlahové vykurovanie charakteristické rovnomerným rozložením teploty, a tým aj značne menším prúdením vzduchu (to znamená zároveň nižšiu prašnosť).

Podlahové vykurovanie sa vyznačuje sálavou zložkou, ktorou dochádza k ohrievaniu okolitých stien. Od stien sa následne ohrieva vzduch, čím sa zachová aj optimálna relatívna vlhkosť vzduchu. Optimálna vlhkosť vzduchu je v rozmedzí od 45 do 55 %. Pri podlahovom vykurovaní, vzhľadom na jeho nízku teplotu, sa vzduch až tak nevysušuje (čo má priaznivý vplyv na dýchacie cesty), ako je tomu v prípade radiátorov (spôsobené vysokou teplotou vody v radiátoroch), kde častokrát klesá pod 40 %.

Keďže ide o nízkoteplotný vykurovací systém, povrchová teplota podlahy je pomerne nízka, štandardne od 22 do 25 °C tak, aby sme v miestnosti dosiahli komfortnú teplotu vzduchu (optimálna teplota je 21, resp. 22 °C). V miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb, napr. obývacia izba, môže byť z hľadiska hygienických noriem teplota povrchu podlahy maximálne 29 °C. V miestnostiach s krátkodobým pobytom osôb, napr. v kúpeľni, môže byť teplota povrchu podlahy až 35 °C.

Ideálnym spôsobom ohrevu teplonosného média v prípade podlahového vykurovania je napr. kondenzačný kotol s modernou technológiou, ktorý pracuje najefektívnejšie/najúspornejšie práve v nízkoteplotnom režime, ktorým je charakteristické práve podlahové vykurovanie. Rovnako vhodným vykurovacím systémom pre podlahové vykurovanie sú napr. tepelné čerpadlá, resp. solárne systémy. Nižšie si stručne zhrnieme hlavné výhody a nevýhody podlahového vykurovania.

Výhody podlahového vykurovania

V prvom rade ide o estetické a priestorové hľadisko. V izbách nie je potrebné inštalovať radiátory, ktoré zaberajú miesto a navyše nie je vhodné čokoľvek nad a pred ne umiestňovať. V prípade podlahového vykurovania je vykurovacie potrubie skryté v podlahe, v priestore teda nezaberá žiadne miesto. Aj utieranie prachu z radiátorových telies je oveľa komplikovanejšie, ako utieranie prachu z podlahy. Tiež platí, že vírenie prachu pri podlahovom kúrení je minimálne (na rozdiel od  klasického radiátorového kúrenia).

Často sa môžeme v rôznych diskusiách stretnúť s názorom, že vzhľadom na nízku teplotu podlahy počas vykurovania, nebývajú miestnosti dostatočne vykúrené! Nie je to pravda. Podlahové vykurovanie je nízkoteplotný systém s veľkou vykurovacou plochou – rádovo väčšou, ako je plocha klasických radiátorových telies. To znamená, že podlahové vykurovanie vie dodať vzhľadom na jeho plochu väčšie množstvo nízko-potenciálového tepla, ako sú schopné odovzdať radiátory pri oveľa vyššej teplote teplonosného média. Nižšia teplota teplonosného média zároveň znamená úsporu nákladov na vykurovanie.

Podlahové kúrenie dodáva do obytného priestoru hlavne sálavé teplo. Sálaním sa zohrievajú pevné predmety v izbách a následne od nich dochádza k prenosu tepla vzduchom. Veľká vykurovacia plocha podlahového vykurovania zabezpečuje rovnomerné teploty nad celou podlahovou plochou, a to aj v obytných miestnostiach s vysokými stropmi (na rozdiel od vykurovania radiátormi, z ktorých teplo stúpa rýchlo nahor a nerozkladá sa do priestoru tak optimálne ako teplo z podlahového vykurovania).

Ďalšou výhodou podlahového vykurovania je jeho bezúdržbovosť. Samozrejme, za podmienky odbornej montáže a použitia materiálov od renomovaných výrobcov. Vzhľadom na minimálne vírenie prachu v obytných priestoroch je tento vykurovací systém vhodnou voľbou pre alergikov, resp. astmatikov. A tak ako už bolo spomínané, zabezpečuje optimálnu vlhkosť v obytných priestoroch. Pri podlahovom vykurovaní neexistuje riziko popálenia, nakoľko ide o nízkoteplotný systém s maximálnou teplotou 35 °C.

Na ohrev podlahy je potrebný dlhší čas, ako je to v prípade radiátorov, no vzhľadom na akumulačné vlastnosti podlahy, táto ostáva príjemne teplá aj niekoľko hodín po odstavení zdroja tepla.

Podlahové vykurovanie je možné inštalovať takmer pod všetky druhy podláh. Čím má podlaha menší tepelný odpor, tým lepší prestup tepla je do priestoru zabezpečený. Nad podlahové vykurovanie sa neodporúča inštalovať drevená podlaha, resp. hrubé koberce. Najvhodnejším materiálom je keramická dlažba, ktorá ma vynikajúcu tepelnú vodivosť. Najpoužívanejším materiálom na podlahové kúrenie sa považuje reflexná hliníková fólia ktorá odráža teplo do priestoru a nie do podlahy, čím sa maximalizuje efektívnosť podlahového kúrenia.

Nevýhody podlahového vykurovania

Za nevýhodu podlahového vykurovania možno považovať jeho pomalú odozvu, čo znamená, že čas nahriatia vykurovacieho systému a vykúrenia priestoru je dlhší, ako v prípade klasického radiátorového kúrenia. Táto nevýhoda je však vyvážená veľkou zotrvačnosťou naakumulovanej energie v samotnej podlahe. To znamená, že vychladnutie podlahy trvá dlhší čas. Najlepšie sa teda uplatňuje v obytných priestoroch, ktoré sú v prevádzke pomerne dlhé obdobie a nie tam, kde je potrebné zabezpečiť rýchly ohrev obytného priestoru v krátkych vykurovacích cykloch.

Ak je podlahové vykurovanie zrealizované z kvalitných materiálov, podľa správnych technologických postupov a v požadovanej kvalite, tak sú poruchy podlahového kúrenia pomerne vzácne.

Investičné náklady – cena za inštaláciu podlahového vykurovania je vyššia, ako v prípade klasického radiátorového vykurovania, aj preto si je potrebné pri rozhodovaní zhodnotiť náklady na inštaláciu, nie len na samotné vykurovanie.

Asi poslednou nevýhodou podlahového vykurovania je problematika rozmiestnenia nábytku. Je vhodné, aby sa už v čase prípravy projektu uvažovalo nad jeho rozmiestnením tak, aby v konečnom dôsledku nepokrýval väčšinu plochy podlahy, nakoľko v takom prípade sa teplo zachytáva hlavne v nábytku a nedistribuuje sa do priestoru v dostatočnej miere, čo môže v konečnom dôsledku spôsobiť nedostatočné vykurovanie miestností.

Odborná inštalácia

Výhody a nevýhody podlahového vykurovania sú z vyššie uvedeného zreteľné. V prípade rozhodnutia inštalovať v domácnosti podlahové kúrenie je vhodné dať si vypracovať projekt a nespoliehať sa na vlastný úsudok. Okrem toho je veľmi dôležité, aby pri inštalácii boli použité kvalitné materiály a práce boli vykonané profesionálne. Pri dodržaní týchto zásad bude takto vybudovaný vykurovací systém dobrým predpokladom bezproblémovej, spoľahlivej a efektívnej prevádzky.Podlahové kúrenie v porovnaní s tradičnými radiátormi.
Podlahové kúrenie v porovnaní s tradičnými radiátormi.

Ako nastaviť podlahové kúrenie? | MP MONTECH
Ako nastaviť podlahové kúrenie?

Viac o podlahovom kúrení | MP MONTECH
Viac o podlahovom kúrení