Garantujeme doručenie do 24-48 hodín! 📦

0

Váš košík je prázdny

Základné požiadavky na podlahové kúrenie

Povolené maximálne teploty povrchu podlahových krytín pri podlahách s podlahovým kúrením sú normatívne stanovené na hodnoty:

+ 29 °C pre obývacie priestory

+ 35 °C pre okrajové zóny (plocha popri obvodových stenách do vzdialenosti maximálne 1 meter smerom do miestnosti).

odľa účelu použitia jednotlivých miestností sú stanovené maximálne teploty povrchu podláh z hygienického a fyziologického hľadiska na:

+ 27 °C pre obytné miestnosti a pracovný priestor, kde osoby prevažne stoja

+ 29 °C pre ostatné obytné miestnosti a administratívne priestory

+ 30 °C pre chodby, predsiene a galérie

+ 33 °C pre kúpeľne

Ku minimalizácii tepelných strát smerom nadol je stanovený minimálny tepelný odpor tepelnej izolácie v skladbe podláh. Tepelný odpor R (m2.K/W) izolácie jednoducho vypočítame:

Tepelný odpor materiálu = hrúbka tepelnej izolácie / súčiniteľ tepelnej vodivosti (uvádza každý výrobca v technickej špecifikácii výrobku)

Povolený najmenší tepelný odpor izolačného materiálu musí dosahovať hodnoty:

+ 0,75 m2.K/W ak je miestnosť pod skladbou vykurovaná (napr. doska medzi prvým a druhým podlažím)

+ 1,25 m2.K/W ak je miestnosť pod skladbou prerušovane vykurovaná, resp. nevykurovaná, alebo ide o miestnosti s podlahovou konštrukciou na zemi (prvé nadzemné podlažie)

+ 2,00 m2.K/W ak je vykurovanou miestnosťou pivnica

Pre konštrukcie podláh sa odporúča použitie izolačných dosiek s objemovou hmotnosťou aspoň 30 kg/m3 (uvádza každý výrobca v technickej špecifikácii výrobku). Izolácia musí spĺňať požiadavku na nízku stlačiteľnosť, deformácia nesmie prekročiť 5 mm. 

Taktiež pre maximálnu efektívnosť sa odporúča používať vhodnú hliníkovú fóliu s hrúbkou aspoň 0,102mm. Túto fóliu za najvýhodnejšie ceny môžete nájsť na našom e-shope kliknutím tu.

 Podlahové kúrenie v porovnaní s tradičnými radiátormi.
Podlahové kúrenie v porovnaní s tradičnými radiátormi.

Ako nastaviť podlahové kúrenie? | MP MONTECH
Ako nastaviť podlahové kúrenie?

Viac o podlahovom kúrení | MP MONTECH
Viac o podlahovom kúrení